Kanser modern çağın yeni bir hastalığı olmayıp insanlığın kendisi kadar eskidir. Dünyanın en eski belgelenmiş kanser vakası, MÖ 3000’de eski Mısır’dan gelmektedir. Papirüste kayıtlı 8 meme tümörü vakası bulunmuştur. Papirüslerde rahim kanseri ile birlikte çeşitli meme tümörü vakaları tanımlanmıştır. Bugün itibariyle, mumyalarda hem radyolojik hem de patolojik olarak teşhis edilmiş yaklaşık 50 kanser vakası vardır. En yaygın olanları kemik sarkomları, nazofarinks veya meme karsinomlarıdır.

Hastalığa ilk olarak Yunan doktoru Hipokrat (MÖ 460-370) tarafından kanser denilmiştir. Hipokrat “Tıbbın Babası” olarak kabul edilir. Yunanca’da kanser yengeç anlamına gelir. Tümörün etrafındaki şişmiş venler yengeç bacaklarına  benzetilmiştir. Romalı hekim Celsus (M.Ö. 28-50) Yunanca terim olan Latince yengeç kelimesini kansere çevirdi.

Yengeç.. Kanser hastalığının simgesi.

Pediatrik onkoloji, doğumdan genç yetişkinliğe kadar çocuklarda kanserlerin araştırılması ve tedavisidir. Pediatrik onkologlar hem pediatri hem de onkoloji eğitimi alırlar. Bu nedenle, pediatrik onkologlar bebekleri, çocukları, genç yetişkinleri ve kanseri olan gençleri tedavi etmede uzmanlaşmıştır. Pediatrik onkoloji nispeten yeni bir tıbbi disiplindir olup 1960’lı yıllarda erişkin onkolojisinden ayrılmıştır. Pediatrik onkolojinin tanımlanması, çocuk ve yetişkin tümörleri arasındaki temel farklılıkların anlaşılmasına dayanmaktadır.

Dr. Asım Yörük

Yeditepe University Speciality Hospital
Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No: 168
34718 Kadıköy/İstanbul

T: +90 216 578 5080
E:info@asimyoruk.com