Beyin tümörleri: Beyin ve santral sinir sistemi tümörleri çocuklarda en sık görülen 2. Kanser türüdür. Sıklığı %26’dır. Beyin tümörlerinin çeşitli tipleri vardır ve her birinin tedavisi farklıdır. Beyin öğrenme, duyu (işitme, görme, koku, tat, dokunma), duygulanım, hareket, organ ve damarları kontrol ettiği için beyin tümörlerinde çok farklı belirtiler ortaya çıkabilir. Baş ağrısı, bulantı, kusma, bulanık veya çift görme, sabit bakış, tekrarlayan otomatik hareketler, nöbet geçirme, baş dönmesi, denge bozukluğu, yürümede zorluk ve cisimleri tutmada zorluk gibi belirtiler vardır. Tedavisinde tümörün cinsine göre cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi vardır. Çocuklarda beyin kanserlerinin tedavisi diğer çocukluk çağındaki bazı kanserlerin tedavisinden daha karmaşıktır. Tümörün tam çıkarılması her zaman mümkün değildir, çünkü tümör erişilebilir değildir veya tümörün cerrahi olarak çıkarılması gelişen beynin kritik bölgelerine zarar verebilir. Beyin tümörünün prognozu, sadece tümörün türüne ve boyutuna değil beyindeki konumuna da bağlıdır

Nöroblastom: Nöroblastom gelişmekte olan embriyo veya fetusun öncü sinir hücrelerinden gelişir. Çocukluk çağı kanserlerinin %6’sını oluşturur. Genellikle bebek veya küçük çocuklarda görülür. 10 yaş üzerinde nadirdir. Vücutta herhangi bir yerde başlayabilir. Ancak en sık karında böbrek üstü bezinde başlar. Karında şişlik ve kitle, kemik ağrısı ve ateş şikâyetleri olabilir.

Wilms tümörü: Diğer adı nefroblastomadır. Çocukluk çağı kanserlerinin %5’ini oluşturur. Bir veya her 2 böbrekten köken alabilir. En sık 3 – 4 yaşlarında görülür. 6 yaş üstü çocuklarda nadirdir. Karında şişlik, ateş, ağrı, bulantı, kabızlık, idrarda kanama veya iştah azalması gibi şikâyetler olabilir. Tedavisinde cerrahi, kemoterapi ve bazı durumlarda radyoterapi vardır.

Lösemi: Kemik iliği ve kandan kaynaklanan kanser türüdür. Çocuklarda en sık görülen kanser türü olup çocukluk çağı kanserlerinin %30’unu kapsar. En sık akut lenfoblastik lösemi ve akut myeloblastik lösemi görülür. Kemik ve eklem ağrısı, halsizlik, renk solukluğu, kanama, ciltte morluklar, lenf bezlerinde büyüme, sık enfeksiyon, ateş, kilo kaybı gibi belirtileri vardır. Akut lösemiler çok süratle ilerleyen hastalıklar olduğu için tanı konur konmaz kemoterapi tedavisi başlanmalıdır.

Lenfoma: Lenfoma lenfositlerden kaynak alır. Lenf bezleri, bademcik veya timüs gibi organlardan başlayabilir. Kemik iliği veya diğer organları da etkileyebilir. Belirtiler kanserin başladığı yere göre değişir. Kilo kaybı, ateş, terleme, yorgunluk, halsizlik, boyun, koltuk altı ve kasıktaki lenf bezlerinde şişlik gibi belirtilerle başlayabilir. Hodgkin lenfoma ve Non-Hodgkin lenfoma diye 2 ana gruba ayrılır. Hodgkin lenfoma çocuklarda görülen kanserlerin %3’ünü oluşturur. 5 yaş altında nadirdir. Tedavisinde kemoterapi ve radyoterapi vardır. Non-Hodgkin lenfoma çocuklarda görülen kanserlerin %5’ünü oluşturur. 3 yaşından küçüklerde nadir görülür. Süratle ilerleyeceğinden tanı konur konmaz tedavi başlanmalıdır.

Rabdomyosarkom: İskelet kası hücrelerinden köken alır. Vücudun herhangi bir yerinde görülebilir. Baş, boyun, karın bölgesi, pelvis, kol veya bacakta başlayabilir. Ağrı, şişlik veya her iki belirti bir arada olabilir. Çocuklarda en sık görülen yumuşak doku sarkomu tipi olup Çocukluk çağı kanserlerinin %3’ünü oluşturur.

Retinoblastom: Gözün kanseridir. Çocukluk çağı kanserlerinin %2’sini oluşturur. Genellikle 2 yaş civarında çocuklarda görülür. 6 yaş üzerinde nadirdir. Genellikle anne-baba veya doktor çocuğun gözünde farklılık fark eder. Retinoblastomlu gözde gözbebeği beyaz veya pembe görünür.

Kemik kanserleri: Kemikten köken alırlar. Büyük çocuklar ve ergenlerde daha sıktır. Çocukluk çağı kanserlerinin %3’ünü oluşturur. Osteosarkom ve Ewing sarkom olarak 2 ana gruba ayrılır. Osteosarkom en sık ergenlerde görülür. En sık uzun kemiklerin uç kesimlerindedir. Kemik ağrısı vardır. Ağrı geceleri veya hareketle artar. Ayrıca kemikte şişlik, eklemde hareket kısıtlılığı ve kırık olabilir. Osteosarkom tedavisi cerrahi ve kemoterapidir.

Ewing sarkom daha nadirdir. Kemik ağrısı ve kemikte şişlik vardır. En sık kalça kemiği, göğüs duvarı veya uzun kemiklerin orta kısımlarında görülür. Ewing sarkom tedavisi cerrahi, kemoterapi ve radyoterapidir.

Hepatoblastom: Karaciğerin kanseridir. Çocuklardaki tüm karaciğer tümörlerinin hemen hemen yarısını teşkil eder. Nedeni tam bilinmemektedir. Beckwith Wiedemann sendromu, ailevi adenomatöz polipozis ve Aicardi sendromu gibi bazı genetik durumlarla ilişkisi vardır. En sık okul öncesi çocuklarda görülür. Hastaların yarısı hayatın ilk birinci yılında çoğunluğu 3. yaş günlerinde tanı alır. Batında kitle, iştahsızlık, bulantı, anormal kilo kaybı, ishal, sarılık, kaşıntı, ateş ve karın ağrısı gibi belirtiler olabilir. Tedavisinde cerrahi ve kemoterapi vardır.

Dr. Asım Yörük

Yeditepe University Speciality Hospital
Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No: 168
34718 Kadıköy/İstanbul

T: +90 216 578 5080
E:info@asimyoruk.com